Predavanja iz Političkog sistema i Savremenih obaveštajnih sistema će se održati u petak, 13.01.2017. godine. Ova predavanja će se održati po sljedećem rasporedu:

 

1300 – 1430 - Politički sistem

1445 - 1615 - Savremeni obaveštajni sistemi

Youtube