Položili

Škrijelj Azren
 
 
Usmeno
 
Ramović Armin
Korać Srđan
 

Usmeni dio ispita će se održati 09.02.2017. godine u 14h

Youtube