Predavanja iz Uvoda u opštu lingvistiku će se održati u utorak 26.decembra sa početkom u 15 časova i srijedu 27.decembra sa početkom u 1100 časova.

Youtube