OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DEPARTMANA ZA PRAVNE NAUKE DA SE PREDAVANJA IZ SAVREMENIH OBAVEŠTAJNIH SISTEMA I POLITIČKOG SISTEMA NEĆE ODRŽATI 27.12.2016. GODINE, KAKO JE RASPOREDOM PREDAVANJA BILO PREDVIĐENO. O TERMINU ODRŽAVANJA OVIH ČASOVA STUDENTI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVIJEŠTENI.

Youtube