Obaveštavamo studente da zbog učešća na regionalnoj konferenciji "Krivična dela zločina iz mržnje počinjena na prostoru Jugositočne Evrope", koja se od 7-8 novebra održava u Sarajevu, predavanje iz predmeta Krivično pravo - opšti deo se neće održati u ponedeljak, već će ovo predavanje kao i predavanje koje je bilo odloženo prošlog ponedeljka biti realizovano u četvrtak 10.11.2016. godine sa početkom u 10h.

Youtube