1. Uvodna reč rukovodioca departmana 
 2. Istorija i razvoj departmana 
 3. Studijski programi (OAS, MAS, DAS) 
 4. Nastavni kadar 
 5. Publikacije departmana 
 6. Sistem za e-učenje   
 7. Vesti sa departmana 

DEPARTMAN ZA UMJETNOST

STUDIJSKI PROGRAM: LIKOVNA UMJETNOST

MODULI: GRAFIKA I SLIKARSTVO

 

Studijski program Likovna umjetnost organizovan je u skladu sa reformom visokoškolskog obrazovanja, odnosno primjenom procesa Bolonjske reforme. Sadržaj studijskog programa sačinjen je od individualne i interaktivne nastave, na taj način što je prisutan  veliki broj časova praktičnog  rada (vježbe, samostalni rad i konsultacije), teoretska nastava i izborni predmeti. Nastava studijskog programa Likovna umjetnost organizovana je kroz jednosemestralne cjeline, što omogućuje aktivno praćenje aktivnosti studenata  i  ocjenjivanje, na taj način studentima je olakšano savlađivanje programa.

Studijski program  Likovna umjetnost, sastoji se od dva modula, modul slikanje i modul grafika. Prve dvije godine studijskog programa su opšteg karaktera sa zajedničkim predmetima za module slikanja i grafike. U trećoj godini, studenti se shodno svojim afinitetima, u skladu sa stručnim savjetima i preporukama mentora, opredijeljuju za jedan od ponuđenih modula.  Praćenje  aktivnosti  studenata i ocjenjivanje izražava se poenima. U okviru svakog predmeta definisane su predispitne obaveze sa brojem poena koje nose i završni ispit, koji je obavezan.

Na osnovnim  akademskim  studijama  studijskog programa Likovna umjetnost početni koraci zasnovani su na  studijama mrtve prirode,  živog modela, razumijevanju anatomije čovjeka,  pejzaža,  grafičkoj organizaciji prostora,  tehnologiji  crtačkih i slikarskih materijala i tehnika, upoznavanju sa razvojem umjetnosti i osnovnim pretpostavkama za razumijevanje umjetnosti uopće. U daljem toku studiranja program sugeriše studentima da eksperimentišu sa linijom, formom, prostorom i bojom u cilju otkrivanja novih likovnih mogućnosti i autentičnosti izraza. Studenti formiraju  kritički tj. estetski sud kroz primjenu stečenih znanja i vještina vezanih za polje likovnosti. Studenti   mogu   steći   neophodne   kvalifikacije koje će im obezbjediti kvalitetno razumijevanje društvenog  konteksta likovnih umjetnosti, rad u institucijama kulture, obavljanje pedagoškog rada iz oblasti likovne kulture u osnovnim školama. Nastava iz umjetničkih predmeta se izvodi kao grupni rad sa individualnim pristupom svakom studentu  shodno individualnosti, temperamentu, radnim sposobnostima i otvorenosti ka učenju, metodama izlaganja, razgovora, konsultacija, posjetama izložbi, muzeja, stručnom praksom. Iz teoretskih predmeta nastava se izvodi „eks katedra“, metodama video prezentacije, razgovora, konsultacija.

Ciljevi studijskog programa Likovna umjetnost jesu razvoj kreativnih sposobnosti  i ovladavanje studenata akademskim  i praktičnim vještinama  i  metodama  za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti likovne umjetnosti, te da se edukuju samostalni likovni umjetnici i likovni pedagozi kao kompleksne i slobodne umjetničke ličnosti, društveno odgovorne, sposobne da se samostalno bave umjetničkim stvaralaštvom i pedagoškim radom u osnovnim školama.

Studenti se osposobljavaju  za  samostalno  likovno  izražavanje i ovladavanje materijalima i tehnikama na svim likovnim poljima. Cilj je i edukovati studente da razumeju ljudske potrebe za estetskim doživljajem likovnog djela, da razumeju profesiju  likovni umjetnik i njegovu  ulogu u društvu, da ovladaju crtačkim, slikarskim i drugim vještinama koje pripadaju  likovnom  stvaralaštvu, da poznaju istoriju i teoriju umjetnosti, slikarsku tehnologiju, informatiku  i  rad na računaru, da savladaju  pedagoška načela i ovladaju metodikom nastave likovne kulture.

Posle završenih osnovnih akademskih studija student slikarstva je osposobljen za:

 • izvođenje nastave   iz   predmeta   Likovna   kultura   u   osnovnim i srednjim  školama,
 • prepoznavanje i  rad u cilju ličnog, kreativnog, akademskog i profesionalnog razvoja,
 • sva neophodna saznanja te koristi kompjuterske vještine,
 • korišćenje interneta u cilju komunikacije i kao izvora informacija;
 • samokritiku u odnosu na svoj rad, te da može da organizira i vodi likovne radionice za niži uzrast,
 • osposobljen je za izradu  mozaika, dekoracija i murala,
 • poznaje tehnologiju sito štampe, linoreza, bakropisa i akvatinte, mecotinte, rezervaša kao i novim grafičkim tendencijama;

 

Nakon završetka osnovnih akademskih studija, svršeni student je stručnjak iz oblasti slikarstva, grafike i likovne pedagogije i posjeduje osnovu za nastavak školovanja na drugom nivou studija (master).

STUDIJSKI PROGRAM: LIKOVNA UMJETNOST

MODULI: GRAFIKA (GRA) I SLIKARSTVO (SLI)

 

RBr.

PREDMET

MODUL

SEM

P

V

ESPB

PRVA GODINA

1

Crtаnjе 1

ZАЈ

1

2

4

7

2

Likоvnа fоrmа 1

ZАЈ

1

2

4

7

3

Istоriја umеtnоsti 1

ZАЈ

1

2

2

7

4

Еtikа i еstеtikа

ZАЈ

1

2

0

6

5

Еnglеski јеzik 1

ZАЈ

1

2

0

4

6

Crtаnjе 2

ZАЈ

2

3

3

7

7

Likоvnа fоrmа 2

ZАЈ

2

3

3

7

8

Istоriја umеtnоsti 2

ZАЈ

2

2

2

7

9

Оpštа psihоlоgiја

ZАЈ

2

2

2

6

10

Stručnа prаksа 1

ZАЈ

2

0

0

2

DRUGA GODINA

11

Slikаnjе 1

ZАЈ

3

2

3

7

12

Grаfikа 1

ZАЈ

3

2

3

7

13

Istоriја umеtnоsti 3

ZАЈ

3

2

0

4

14

Istorijat tehnoloških postupaka

ZАЈ

3

2

2

6

15

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1

ZАЈ

3

 

 

6

16

Slikаnjе 2

ZАЈ

4

3

4

9

17

Grаfikа 2

ZАЈ

4

3

4

9

18

Istоriја umеtnоsti 4

ZАЈ

4

2

0

4

19

Vајаnjе

ZАЈ

4

2

2

6

20

Stručnа prаksа 2

ZАЈ

4

0

0

2

TREĆA GODINA

21

Crtаnjе 3

ZАЈ

5

2

3

6

22

Istоriја umеtnоsti 5

ZАЈ

5

2

0

5

23

Slikаnjе 3

SLI

5

2

2

6

24

Grаfikа 3

GRА

5

2

2

6

25

Аkt 1

ZАЈ

5

2

3

7

26

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2

ZАЈ

5

 

 

6

27

Crtаnjе 4

ZАЈ

6

2

3

6

28

Istоriја umеtnоsti 6

ZАЈ

6

2

0

4

29

Slikаnjе 4

SLI

6

2

2

6

30

Grаfikа 4

GRА

6

2

2

6

31

Аkt 2

ZАЈ

6

2

3

6

32

Metodika likovne kulture 1

ZАЈ

6

2

2

6

33

Stručnа prаksа 3

ZАЈ

6

0

0

2

ČETVRTA GODINA

34

Crtаnjе 5

ZАЈ

7

2

3

6

35

Vizuelna umetnost 1

ZАЈ

7

2

0

6

36

Slikаnjе 5

SLI

7

2

3

6

37

Grаfikа 5

GRА

7

2

3

6

38

Uvоd u pеdаgоšku psihоlоgiјu

ZАЈ

7

2

2

6

39

Меtоdikа likоvnе kulturе 2

ZАЈ

7

2

2

6

40

Crtаnjе 6

ZАЈ

8

3

4

7

41

Vizuelna umetnost 2

ZАЈ

8

2

0

4

42

Slikаnjе 6

SLI

8

3

4

7

43

Grаfikа 6

GRА

8

3

4

7

44

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3

ZАЈ

8

 

 

6

45

Zаvršni rаd

ZАЈ

8

 

 

6

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

IZBORNI BLOK

PREDMET

SEM

P

V

ESPB

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1

Likovna forma 3

3

2

2

6

Kompjuterski dizajn

3

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2

Моnumеntаlnо slikаrstvо 1

5

2

2

6

Аnаtоmskо crtаnjе 1

5

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3

Аnаtоmskо crtаnjе 2

8

2

2

6

Моnumеntаlnо slikаrstvо 2

8

2

2

6