Akreditacija

Na sajtu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta mogu se naći podaci o postupku akeditacije našeg Univerziteta (Liste V i VI ciklusa - integrisani univerziteti, Prazno polje u koloni "ishod" na listi podrazumijeva da je postupak akreditacije u toku.) Važniji dokumenti vezano za rad Univerziteta: