YoutubeObavještenja
- Predavanja iz Istorije engleskog jezika - Lektorske vježbe iz Savremenog engleskog jezika 2,4,6 i 8 Predavanja iz Engleske književnosti 3 i Susreta naroda i kultura u engleskoj modernoj prozi Predavanja iz Fonetike i fonologije i Sintakse srpskog/bosanskog jezika 2 - JUNSKI ISPITNI ROK - Predavanja iz Statistike u psihologiji i Psihometrije Predavanja iz Savremene srpske književnosti druge polovine 20. v. PREDAVANJA IZ HISTORIJE KNJIŽEVNOG JEZIKA SA STAROSLOVENSKIM JEZIKOM Predavanja iz Metodike nastave engl/nem. jezika 2, Učenja eng. jezika u ranoj šk. dobi i školski čas Predavanja iz Književ. od renes. do racionalizma, Književnosti za decu i Srpske knjiž. 18. i 19. v. Predavanja iz Sintaksa srp/bos. jezika 2 i Fonetike i fonologije Predavanja i usmeni dio ispita iz Lingvističke stilistike i Morfologije Predavanja iz Istorijske gramatike i Istorije književnog jezika 2 Zbog svečenosti povodom dodjele diploma predavanja su odložena NOVI TERMIN PREDAVANJA IZ NACIONALNE BEZBEDNOSTI Obavještenje za predavanja iz Istorije engleskog jezika Predavanja za studente Germanistike Odložena predavanja iz Stvarnog prava, Poslovnog prava i Građansko procesnog prava RASPORED PREDAVANJA IZ PENOLOGIJE I ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Viktimologija Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Kriminologija Obvaještenje za predavanja i ispit iz Obligacionog prava i Porodičnog prava Novi termin polaganja ispita iz predmeta Metodika nast. egl. i nem. jezika 1 i 2 i Jezici u kontaktu Promijenjen termin polaganja ispita iz predmeta Socijalna patologija i Prevencija kriminaliteta Promijenjen termin polaganja ispita iz predmeta Nemački jezik 1-4 (za studente Anglistike)

Naši profesori

Članstvo